• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 35 lần 35 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 35 lần 35 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 51 lần 51 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 51 lần 51 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 15 lần 31 lần 42 lần 78 lần
  1 11 lần 15 lần 31 lần 39 lần 78 lần
  2 6 lần 14 lần 29 lần 35 lần 86 lần
  3 9 lần 14 lần 29 lần 48 lần 86 lần
  4 8 lần 10 lần 23 lần 41 lần 74 lần
  5 4 lần 10 lần 23 lần 40 lần 74 lần
  6 10 lần 17 lần 31 lần 37 lần 95 lần
  7 7 lần 17 lần 31 lần 40 lần 95 lần
  8 6 lần 15 lần 26 lần 35 lần 71 lần
  9 10 lần 15 lần 26 lần 48 lần 71 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so