• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 13 lần 24 lần 31 lần 75 lần
  1 10 lần 13 lần 24 lần 46 lần 75 lần
  2 7 lần 12 lần 33 lần 44 lần 81 lần
  3 16 lần 12 lần 33 lần 49 lần 81 lần
  4 6 lần 12 lần 27 lần 47 lần 89 lần
  5 7 lần 12 lần 27 lần 40 lần 89 lần
  6 5 lần 23 lần 36 lần 27 lần 98 lần
  7 8 lần 23 lần 36 lần 43 lần 98 lần
  8 5 lần 11 lần 27 lần 38 lần 88 lần
  9 11 lần 11 lần 27 lần 40 lần 88 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so