• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 60 lần 60 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 60 lần 60 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 46 lần 46 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 46 lần 46 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 28 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 28 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 17 lần 38 lần 77 lần
  1 4 lần 10 lần 17 lần 48 lần 77 lần
  2 8 lần 8 lần 29 lần 47 lần 87 lần
  3 13 lần 8 lần 29 lần 39 lần 87 lần
  4 8 lần 13 lần 29 lần 54 lần 89 lần
  5 12 lần 13 lần 29 lần 43 lần 89 lần
  6 7 lần 21 lần 32 lần 32 lần 86 lần
  7 6 lần 21 lần 32 lần 31 lần 86 lần
  8 13 lần 15 lần 37 lần 41 lần 93 lần
  9 5 lần 15 lần 37 lần 32 lần 93 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so