• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 9 lần 22 lần 37 lần 84 lần
  1 9 lần 9 lần 22 lần 45 lần 84 lần
  2 12 lần 12 lần 26 lần 53 lần 77 lần
  3 9 lần 12 lần 26 lần 38 lần 77 lần
  4 9 lần 18 lần 34 lần 40 lần 112 lần
  5 6 lần 18 lần 34 lần 27 lần 112 lần
  6 8 lần 13 lần 28 lần 40 lần 72 lần
  7 6 lần 13 lần 28 lần 36 lần 72 lần
  8 11 lần 14 lần 26 lần 45 lần 80 lần
  9 5 lần 14 lần 26 lần 44 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 04 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
   
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so