• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 8 lần 8 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 8 lần 8 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 10 lần 10 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 10 lần 10 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 5 lần 5 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 5 lần 5 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 11 lần 11 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 11 lần 11 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 13 lần 13 lần 13 lần 20 lần
  1 7 lần 13 lần 13 lần 7 lần 20 lần
  2 6 lần 7 lần 7 lần 6 lần 17 lần
  3 8 lần 7 lần 7 lần 8 lần 17 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 6 lần 15 lần
  5 7 lần 6 lần 6 lần 7 lần 15 lần
  6 6 lần 8 lần 8 lần 6 lần 21 lần
  7 9 lần 8 lần 8 lần 9 lần 21 lần
  8 12 lần 6 lần 6 lần 12 lần 14 lần
  9 7 lần 6 lần 6 lần 7 lần 14 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so