• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  2 13 lần 13 lần 13 lần 38 lần 38 lần
  3 13 lần 13 lần 13 lần 38 lần 38 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 12 lần 22 lần 36 lần 83 lần
  1 3 lần 12 lần 22 lần 30 lần 83 lần
  2 15 lần 6 lần 22 lần 45 lần 69 lần
  3 7 lần 6 lần 22 lần 34 lần 69 lần
  4 7 lần 21 lần 32 lần 35 lần 88 lần
  5 8 lần 21 lần 32 lần 51 lần 88 lần
  6 6 lần 13 lần 18 lần 42 lần 87 lần
  7 6 lần 13 lần 18 lần 48 lần 87 lần
  8 12 lần 13 lần 31 lần 44 lần 76 lần
  9 7 lần 13 lần 31 lần 40 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so