• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  2 14 lần 14 lần 14 lần 44 lần 44 lần
  3 14 lần 14 lần 14 lần 44 lần 44 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 11 lần 25 lần 33 lần 73 lần
  1 14 lần 11 lần 25 lần 55 lần 73 lần
  2 7 lần 24 lần 35 lần 45 lần 93 lần
  3 5 lần 24 lần 35 lần 37 lần 93 lần
  4 12 lần 13 lần 26 lần 45 lần 92 lần
  5 10 lần 13 lần 26 lần 48 lần 92 lần
  6 4 lần 8 lần 21 lần 28 lần 80 lần
  7 8 lần 8 lần 21 lần 42 lần 80 lần
  8 5 lần 16 lần 36 lần 42 lần 85 lần
  9 8 lần 16 lần 36 lần 30 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so