• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 12 lần 28 lần 40 lần 90 lần
  1 7 lần 12 lần 28 lần 39 lần 90 lần
  2 11 lần 9 lần 21 lần 33 lần 74 lần
  3 4 lần 9 lần 21 lần 45 lần 74 lần
  4 11 lần 17 lần 23 lần 41 lần 74 lần
  5 8 lần 17 lần 23 lần 33 lần 74 lần
  6 10 lần 9 lần 26 lần 38 lần 87 lần
  7 4 lần 9 lần 26 lần 38 lần 87 lần
  8 9 lần 17 lần 27 lần 53 lần 75 lần
  9 8 lần 17 lần 27 lần 45 lần 75 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so