Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 56 lần 56 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 39 lần 39 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 48 lần 48 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc