• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 15 lần 15 lần 15 lần 51 lần 51 lần
  1 15 lần 15 lần 15 lần 51 lần 51 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 51 lần 51 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 51 lần 51 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 14 lần 31 lần 47 lần 95 lần
  1 7 lần 14 lần 31 lần 37 lần 95 lần
  2 16 lần 12 lần 22 lần 48 lần 71 lần
  3 10 lần 12 lần 22 lần 49 lần 71 lần
  4 5 lần 20 lần 38 lần 35 lần 89 lần
  5 10 lần 20 lần 38 lần 40 lần 89 lần
  6 5 lần 15 lần 29 lần 37 lần 82 lần
  7 5 lần 15 lần 29 lần 38 lần 82 lần
  8 4 lần 11 lần 24 lần 38 lần 76 lần
  9 9 lần 11 lần 24 lần 36 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 07 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
   
     

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so