Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 15 lần 33 lần 43 lần 85 lần
1 8 lần 15 lần 33 lần 34 lần 85 lần
2 12 lần 13 lần 21 lần 43 lần 80 lần
3 10 lần 13 lần 21 lần 40 lần 80 lần
4 9 lần 19 lần 33 lần 53 lần 79 lần
5 11 lần 19 lần 33 lần 49 lần 79 lần
6 4 lần 12 lần 22 lần 43 lần 87 lần
7 7 lần 12 lần 22 lần 37 lần 87 lần
8 6 lần 19 lần 38 lần 31 lần 95 lần
9 5 lần 19 lần 38 lần 32 lần 95 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 08 -2022 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7