• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 13 lần 13 lần 49 lần 49 lần
  1 13 lần 13 lần 13 lần 49 lần 49 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  4 13 lần 13 lần 13 lần 50 lần 50 lần
  5 13 lần 13 lần 13 lần 50 lần 50 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  8 2 lần 2 lần 2 lần 36 lần 36 lần
  9 2 lần 2 lần 2 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 25 lần 40 lần 79 lần
  1 5 lần 10 lần 25 lần 27 lần 79 lần
  2 12 lần 10 lần 22 lần 45 lần 58 lần
  3 11 lần 10 lần 22 lần 45 lần 58 lần
  4 5 lần 19 lần 31 lần 34 lần 88 lần
  5 9 lần 19 lần 31 lần 40 lần 88 lần
  6 10 lần 19 lần 31 lần 41 lần 94 lần
  7 9 lần 19 lần 31 lần 47 lần 94 lần
  8 7 lần 8 lần 20 lần 47 lần 75 lần
  9 8 lần 8 lần 20 lần 39 lần 75 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so