• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 51 lần 51 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 51 lần 51 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 11 lần 22 lần 32 lần 74 lần
  1 9 lần 11 lần 22 lần 56 lần 74 lần
  2 7 lần 17 lần 34 lần 39 lần 105 lần
  3 10 lần 17 lần 34 lần 48 lần 105 lần
  4 10 lần 10 lần 24 lần 43 lần 78 lần
  5 10 lần 10 lần 24 lần 29 lần 78 lần
  6 5 lần 14 lần 31 lần 31 lần 98 lần
  7 8 lần 14 lần 31 lần 46 lần 98 lần
  8 8 lần 13 lần 28 lần 37 lần 88 lần
  9 8 lần 13 lần 28 lần 44 lần 88 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so