• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 36 lần 36 lần
  1 12 lần 12 lần 12 lần 36 lần 36 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 43 lần 43 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 43 lần 43 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 55 lần 55 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 55 lần 55 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 13 lần 30 lần 40 lần 80 lần
  1 6 lần 13 lần 30 lần 33 lần 80 lần
  2 8 lần 10 lần 19 lần 32 lần 73 lần
  3 9 lần 10 lần 19 lần 42 lần 73 lần
  4 8 lần 15 lần 23 lần 45 lần 70 lần
  5 6 lần 15 lần 23 lần 43 lần 70 lần
  6 6 lần 14 lần 30 lần 31 lần 76 lần
  7 10 lần 14 lần 30 lần 54 lần 76 lần
  8 10 lần 15 lần 26 lần 42 lần 96 lần
  9 10 lần 15 lần 26 lần 43 lần 96 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so