• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 53 lần 53 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 53 lần 53 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 49 lần 49 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 49 lần 49 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 40 lần 40 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 40 lần 40 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 15 lần 32 lần 50 lần 87 lần
  1 12 lần 15 lần 32 lần 46 lần 87 lần
  2 7 lần 18 lần 31 lần 41 lần 94 lần
  3 5 lần 18 lần 31 lần 26 lần 94 lần
  4 11 lần 13 lần 28 lần 48 lần 77 lần
  5 5 lần 13 lần 28 lần 43 lần 77 lần
  6 11 lần 6 lần 17 lần 44 lần 73 lần
  7 6 lần 6 lần 17 lần 33 lần 73 lần
  8 8 lần 19 lần 32 lần 43 lần 83 lần
  9 8 lần 19 lần 32 lần 31 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so