• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 13 lần 30 lần 47 lần 74 lần
  1 11 lần 19 lần 30 lần 40 lần 87 lần
  2 12 lần 18 lần 37 lần 51 lần 93 lần
  3 9 lần 12 lần 24 lần 32 lần 81 lần
  4 7 lần 12 lần 23 lần 29 lần 65 lần
  5 8 lần 15 lần 31 lần 50 lần 101 lần
  6 3 lần 6 lần 19 lần 38 lần 76 lần
  7 9 lần 16 lần 33 lần 50 lần 87 lần
  8 9 lần 12 lần 21 lần 33 lần 80 lần
  9 7 lần 12 lần 22 lần 35 lần 66 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 11 lần 19 lần 33 lần 83 lần
  1 7 lần 11 lần 25 lần 39 lần 82 lần
  2 7 lần 13 lần 27 lần 36 lần 76 lần
  3 14 lần 19 lần 23 lần 35 lần 73 lần
  4 7 lần 14 lần 24 lần 36 lần 76 lần
  5 11 lần 15 lần 30 lần 42 lần 75 lần
  6 9 lần 14 lần 32 lần 45 lần 83 lần
  7 7 lần 12 lần 32 lần 46 lần 87 lần
  8 7 lần 12 lần 29 lần 47 lần 88 lần
  9 5 lần 14 lần 29 lần 46 lần 87 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so