• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 13 lần 13 lần 45 lần 45 lần
  1 13 lần 13 lần 13 lần 45 lần 45 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 37 lần 37 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 37 lần 37 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 11 lần 24 lần 41 lần 80 lần
  1 8 lần 11 lần 24 lần 35 lần 80 lần
  2 13 lần 14 lần 24 lần 47 lần 76 lần
  3 4 lần 14 lần 24 lần 34 lần 76 lần
  4 7 lần 18 lần 31 lần 33 lần 84 lần
  5 14 lần 18 lần 31 lần 43 lần 84 lần
  6 11 lần 10 lần 21 lần 53 lần 70 lần
  7 3 lần 10 lần 21 lần 46 lần 70 lần
  8 11 lần 8 lần 17 lần 45 lần 71 lần
  9 3 lần 8 lần 17 lần 28 lần 71 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so