• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 34 lần 34 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 34 lần 34 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 15 lần 30 lần 45 lần 72 lần
  1 8 lần 15 lần 30 lần 43 lần 72 lần
  2 12 lần 15 lần 25 lần 48 lần 82 lần
  3 6 lần 15 lần 25 lần 38 lần 82 lần
  4 6 lần 19 lần 34 lần 35 lần 88 lần
  5 4 lần 19 lần 34 lần 36 lần 88 lần
  6 11 lần 12 lần 20 lần 41 lần 69 lần
  7 11 lần 12 lần 20 lần 37 lần 69 lần
  8 6 lần 10 lần 21 lần 40 lần 78 lần
  9 8 lần 10 lần 21 lần 42 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 12 -2018 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
       

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so