• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 12 lần 29 lần 42 lần 78 lần
  1 4 lần 12 lần 29 lần 36 lần 78 lần
  2 10 lần 9 lần 21 lần 44 lần 80 lần
  3 11 lần 9 lần 21 lần 41 lần 80 lần
  4 13 lần 17 lần 29 lần 51 lần 87 lần
  5 1 lần 17 lần 29 lần 29 lần 87 lần
  6 8 lần 16 lần 25 lần 45 lần 72 lần
  7 6 lần 16 lần 25 lần 28 lần 72 lần
  8 11 lần 21 lần 38 lần 43 lần 88 lần
  9 12 lần 21 lần 38 lần 46 lần 88 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so