Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 11 lần 11 lần 33 lần 33 lần
1 11 lần 11 lần 11 lần 33 lần 33 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 33 lần 33 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 33 lần 33 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 21 lần 32 lần 72 lần
1 6 lần 9 lần 21 lần 21 lần 72 lần
2 10 lần 6 lần 10 lần 40 lần 66 lần
3 10 lần 6 lần 10 lần 28 lần 66 lần
4 9 lần 10 lần 22 lần 29 lần 83 lần
5 7 lần 10 lần 22 lần 32 lần 83 lần
6 5 lần 10 lần 16 lần 35 lần 62 lần
7 7 lần 10 lần 16 lần 23 lần 62 lần
8 10 lần 9 lần 13 lần 33 lần 66 lần
9 8 lần 9 lần 13 lần 24 lần 66 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 01 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7