• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 11 lần 23 lần 39 lần 66 lần
  1 5 lần 11 lần 23 lần 37 lần 66 lần
  2 7 lần 12 lần 26 lần 37 lần 70 lần
  3 10 lần 12 lần 26 lần 45 lần 70 lần
  4 10 lần 9 lần 24 lần 41 lần 63 lần
  5 7 lần 9 lần 24 lần 36 lần 63 lần
  6 10 lần 18 lần 36 lần 44 lần 72 lần
  7 6 lần 18 lần 36 lần 35 lần 72 lần
  8 7 lần 19 lần 35 lần 36 lần 78 lần
  9 11 lần 19 lần 35 lần 55 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so