• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 33 lần 33 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 33 lần 33 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 14 lần 26 lần 34 lần 76 lần
  1 9 lần 14 lần 26 lần 46 lần 76 lần
  2 6 lần 12 lần 27 lần 43 lần 79 lần
  3 11 lần 12 lần 27 lần 44 lần 79 lần
  4 7 lần 14 lần 27 lần 49 lần 91 lần
  5 8 lần 14 lần 27 lần 41 lần 91 lần
  6 6 lần 19 lần 35 lần 26 lần 96 lần
  7 9 lần 19 lần 35 lần 43 lần 96 lần
  8 8 lần 14 lần 29 lần 38 lần 91 lần
  9 9 lần 14 lần 29 lần 41 lần 91 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 03 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so