• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 59 lần 59 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 59 lần 59 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 44 lần 44 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 44 lần 44 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 8 lần 16 lần 39 lần 74 lần
  1 4 lần 8 lần 16 lần 43 lần 74 lần
  2 8 lần 9 lần 28 lần 46 lần 87 lần
  3 12 lần 9 lần 28 lần 39 lần 87 lần
  4 12 lần 12 lần 29 lần 56 lần 88 lần
  5 9 lần 12 lần 29 lần 44 lần 88 lần
  6 7 lần 19 lần 31 lần 32 lần 84 lần
  7 5 lần 19 lần 31 lần 31 lần 84 lần
  8 14 lần 17 lần 39 lần 43 lần 94 lần
  9 5 lần 17 lần 39 lần 32 lần 94 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 03 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so