• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 11 lần 25 lần 37 lần 82 lần
  1 6 lần 11 lần 25 lần 41 lần 82 lần
  2 14 lần 12 lần 25 lần 56 lần 77 lần
  3 7 lần 12 lần 25 lần 39 lần 77 lần
  4 12 lần 20 lần 35 lần 42 lần 112 lần
  5 5 lần 20 lần 35 lần 28 lần 112 lần
  6 8 lần 12 lần 27 lần 41 lần 73 lần
  7 5 lần 12 lần 27 lần 33 lần 73 lần
  8 12 lần 15 lần 26 lần 45 lần 78 lần
  9 5 lần 15 lần 26 lần 43 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so