• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 10 lần 10 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 10 lần 10 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 13 lần 13 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 13 lần 13 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 9 lần 9 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 9 lần 9 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 13 lần 13 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 13 lần 13 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 15 lần 15 lần 15 lần 21 lần
  1 6 lần 15 lần 15 lần 13 lần 21 lần
  2 7 lần 13 lần 13 lần 9 lần 19 lần
  3 7 lần 13 lần 13 lần 10 lần 19 lần
  4 6 lần 9 lần 9 lần 6 lần 17 lần
  5 8 lần 9 lần 9 lần 9 lần 17 lần
  6 7 lần 10 lần 10 lần 8 lần 19 lần
  7 9 lần 10 lần 10 lần 12 lần 19 lần
  8 14 lần 6 lần 6 lần 17 lần 12 lần
  9 5 lần 6 lần 6 lần 9 lần 12 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so