• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 31 lần 31 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 31 lần 31 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 11 lần 20 lần 33 lần 80 lần
  1 1 lần 11 lần 20 lần 30 lần 80 lần
  2 17 lần 6 lần 18 lần 49 lần 69 lần
  3 6 lần 6 lần 18 lần 34 lần 69 lần
  4 9 lần 24 lần 36 lần 37 lần 89 lần
  5 8 lần 24 lần 36 lần 51 lần 89 lần
  6 5 lần 14 lần 20 lần 41 lần 87 lần
  7 8 lần 14 lần 20 lần 44 lần 87 lần
  8 9 lần 13 lần 30 lần 44 lần 76 lần
  9 10 lần 13 lần 30 lần 42 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so