• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 52 lần 52 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 52 lần 52 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 51 lần 51 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 51 lần 51 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 14 lần 28 lần 47 lần 96 lần
  1 6 lần 14 lần 28 lần 35 lần 96 lần
  2 16 lần 13 lần 23 lần 52 lần 71 lần
  3 12 lần 13 lần 23 lần 49 lần 71 lần
  4 7 lần 24 lần 39 lần 37 lần 93 lần
  5 6 lần 24 lần 39 lần 40 lần 93 lần
  6 7 lần 16 lần 30 lần 36 lần 85 lần
  7 7 lần 16 lần 30 lần 38 lần 85 lần
  8 5 lần 11 lần 25 lần 36 lần 74 lần
  9 4 lần 11 lần 25 lần 35 lần 74 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so