Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 16 lần 33 lần 42 lần 81 lần
1 7 lần 16 lần 33 lần 33 lần 81 lần
2 11 lần 12 lần 19 lần 42 lần 80 lần
3 7 lần 12 lần 19 lần 42 lần 80 lần
4 12 lần 16 lần 33 lần 55 lần 77 lần
5 8 lần 16 lần 33 lần 50 lần 77 lần
6 8 lần 14 lần 22 lần 43 lần 87 lần
7 8 lần 14 lần 22 lần 39 lần 87 lần
8 7 lần 17 lần 35 lần 32 lần 94 lần
9 3 lần 17 lần 35 lần 27 lần 94 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc