• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 54 lần 54 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 54 lần 54 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 15 lần 28 lần 40 lần 81 lần
  1 9 lần 15 lần 28 lần 36 lần 81 lần
  2 9 lần 10 lần 19 lần 32 lần 74 lần
  3 12 lần 10 lần 19 lần 44 lần 74 lần
  4 6 lần 16 lần 25 lần 42 lần 70 lần
  5 5 lần 16 lần 25 lần 40 lần 70 lần
  6 6 lần 15 lần 30 lần 31 lần 77 lần
  7 8 lần 15 lần 30 lần 54 lần 77 lần
  8 8 lần 14 lần 27 lần 42 lần 94 lần
  9 11 lần 14 lần 27 lần 44 lần 94 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so