• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 23 lần 38 lần 78 lần
  1 4 lần 10 lần 23 lần 34 lần 78 lần
  2 14 lần 12 lần 25 lần 48 lần 75 lần
  3 7 lần 12 lần 25 lần 35 lần 75 lần
  4 5 lần 17 lần 31 lần 31 lần 83 lần
  5 11 lần 17 lần 31 lần 45 lần 83 lần
  6 11 lần 13 lần 25 lần 55 lần 73 lần
  7 4 lần 13 lần 25 lần 41 lần 73 lần
  8 12 lần 8 lần 15 lần 47 lần 67 lần
  9 8 lần 8 lần 15 lần 31 lần 67 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 11 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so