• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  4 13 lần 13 lần 13 lần 44 lần 44 lần
  5 13 lần 13 lần 13 lần 44 lần 44 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 36 lần 36 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 36 lần 36 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 14 lần 26 lần 44 lần 72 lần
  1 6 lần 14 lần 26 lần 38 lần 72 lần
  2 9 lần 12 lần 24 lần 47 lần 79 lần
  3 7 lần 12 lần 24 lần 38 lần 79 lần
  4 5 lần 18 lần 33 lần 36 lần 88 lần
  5 6 lần 18 lần 33 lần 35 lần 88 lần
  6 11 lần 14 lần 23 lần 44 lần 70 lần
  7 12 lần 14 lần 23 lần 39 lần 70 lần
  8 7 lần 10 lần 21 lần 42 lần 80 lần
  9 10 lần 10 lần 21 lần 42 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so