• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 8 lần 30 lần 42 lần 79 lần
  1 5 lần 8 lần 30 lần 35 lần 79 lần
  2 10 lần 9 lần 18 lần 43 lần 82 lần
  3 7 lần 9 lần 18 lần 40 lần 82 lần
  4 13 lần 17 lần 25 lần 52 lần 86 lần
  5 3 lần 17 lần 25 lần 29 lần 86 lần
  6 9 lần 14 lần 27 lần 48 lần 71 lần
  7 6 lần 14 lần 27 lần 27 lần 71 lần
  8 10 lần 23 lần 38 lần 45 lần 91 lần
  9 11 lần 23 lần 38 lần 44 lần 91 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 12 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so