• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 25 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 25 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 28 lần 46 lần 79 lần
  1 7 lần 16 lần 28 lần 40 lần 79 lần
  2 14 lần 16 lần 28 lần 41 lần 87 lần
  3 9 lần 16 lần 28 lần 48 lần 87 lần
  4 9 lần 16 lần 26 lần 39 lần 81 lần
  5 6 lần 16 lần 26 lần 41 lần 81 lần
  6 8 lần 14 lần 29 lần 35 lần 88 lần
  7 8 lần 14 lần 29 lần 39 lần 88 lần
  8 4 lần 13 lần 28 lần 33 lần 72 lần
  9 6 lần 13 lần 28 lần 43 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 02 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so