• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 13 lần 25 lần 38 lần 82 lần
  1 9 lần 13 lần 25 lần 40 lần 82 lần
  2 11 lần 15 lần 27 lần 55 lần 78 lần
  3 10 lần 15 lần 27 lần 40 lần 78 lần
  4 10 lần 19 lần 35 lần 44 lần 108 lần
  5 7 lần 19 lần 35 lần 28 lần 108 lần
  6 5 lần 14 lần 25 lần 40 lần 74 lần
  7 3 lần 14 lần 25 lần 31 lần 74 lần
  8 12 lần 17 lần 31 lần 45 lần 81 lần
  9 5 lần 17 lần 31 lần 44 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so