Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 30 lần 30 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 14 lần 14 lần 14 lần 48 lần 48 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7