• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 33 lần 33 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 33 lần 33 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 13 lần 21 lần 33 lần 79 lần
  1 3 lần 13 lần 21 lần 30 lần 79 lần
  2 15 lần 6 lần 16 lần 50 lần 66 lần
  3 6 lần 6 lần 16 lần 35 lần 66 lần
  4 13 lần 24 lần 37 lần 41 lần 90 lần
  5 9 lần 24 lần 37 lần 50 lần 90 lần
  6 7 lần 12 lần 21 lần 43 lần 87 lần
  7 8 lần 12 lần 21 lần 40 lần 87 lần
  8 8 lần 16 lần 33 lần 43 lần 77 lần
  9 8 lần 16 lần 33 lần 40 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so