• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  4 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 27 lần
  5 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 27 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 43 lần 43 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 43 lần 43 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 15 lần 25 lần 36 lần 76 lần
  1 12 lần 15 lần 25 lần 54 lần 76 lần
  2 7 lần 19 lần 37 lần 41 lần 89 lần
  3 9 lần 19 lần 37 lần 39 lần 89 lần
  4 13 lần 13 lần 27 lần 49 lần 93 lần
  5 8 lần 13 lần 27 lần 47 lần 93 lần
  6 1 lần 14 lần 23 lần 26 lần 82 lần
  7 6 lần 14 lần 23 lần 42 lần 82 lần
  8 8 lần 19 lần 35 lần 41 lần 91 lần
  9 7 lần 19 lần 35 lần 30 lần 91 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so