• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 16 lần 29 lần 42 lần 92 lần
  1 7 lần 16 lần 29 lần 41 lần 92 lần
  2 5 lần 12 lần 21 lần 33 lần 73 lần
  3 8 lần 12 lần 21 lần 47 lần 73 lần
  4 10 lần 14 lần 25 lần 43 lần 73 lần
  5 8 lần 14 lần 25 lần 32 lần 73 lần
  6 7 lần 11 lần 26 lần 37 lần 87 lần
  7 9 lần 11 lần 26 lần 40 lần 87 lần
  8 7 lần 19 lần 29 lần 46 lần 74 lần
  9 9 lần 19 lần 29 lần 44 lần 74 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so