Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 11 lần 11 lần 57 lần 57 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
9 14 lần 14 lần 14 lần 43 lần 43 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
9 14 lần 14 lần 14 lần 49 lần 49 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc