• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 51 lần 51 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 51 lần 51 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 50 lần 50 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 50 lần 50 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 15 lần 25 lần 46 lần 93 lần
  1 8 lần 15 lần 25 lần 36 lần 93 lần
  2 12 lần 13 lần 25 lần 53 lần 72 lần
  3 13 lần 13 lần 25 lần 47 lần 72 lần
  4 7 lần 25 lần 42 lần 37 lần 95 lần
  5 5 lần 25 lần 42 lần 40 lần 95 lần
  6 7 lần 17 lần 30 lần 36 lần 82 lần
  7 6 lần 17 lần 30 lần 36 lần 82 lần
  8 6 lần 11 lần 26 lần 39 lần 74 lần
  9 7 lần 11 lần 26 lần 35 lần 74 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so