• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 38 lần 38 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 38 lần 38 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 12 lần 22 lần 35 lần 84 lần
  1 10 lần 12 lần 22 lần 43 lần 84 lần
  2 9 lần 13 lần 24 lần 47 lần 81 lần
  3 7 lần 13 lần 24 lần 35 lần 81 lần
  4 4 lần 16 lần 33 lần 35 lần 85 lần
  5 6 lần 16 lần 33 lần 41 lần 85 lần
  6 8 lần 11 lần 21 lần 41 lần 66 lần
  7 12 lần 11 lần 21 lần 41 lần 66 lần
  8 9 lần 10 lần 27 lần 42 lần 72 lần
  9 10 lần 10 lần 27 lần 45 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so