• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 15 lần 29 lần 44 lần 75 lần
  1 4 lần 15 lần 29 lần 40 lần 75 lần
  2 9 lần 11 lần 24 lần 44 lần 79 lần
  3 7 lần 11 lần 24 lần 42 lần 79 lần
  4 10 lần 20 lần 33 lần 43 lần 99 lần
  5 7 lần 20 lần 33 lần 37 lần 99 lần
  6 3 lần 10 lần 21 lần 22 lần 79 lần
  7 8 lần 10 lần 21 lần 35 lần 79 lần
  8 11 lần 15 lần 32 lần 53 lần 84 lần
  9 13 lần 15 lần 32 lần 45 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 08 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so