• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 56 lần 56 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 56 lần 56 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 11 lần 18 lần 31 lần 72 lần
  1 8 lần 11 lần 18 lần 52 lần 72 lần
  2 3 lần 15 lần 33 lần 37 lần 108 lần
  3 9 lần 15 lần 33 lần 48 lần 108 lần
  4 9 lần 9 lần 21 lần 37 lần 76 lần
  5 7 lần 9 lần 21 lần 27 lần 76 lần
  6 12 lần 15 lần 29 lần 41 lần 97 lần
  7 3 lần 15 lần 29 lần 44 lần 97 lần
  8 14 lần 14 lần 28 lần 43 lần 85 lần
  9 10 lần 14 lần 28 lần 45 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so