• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 55 lần 55 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 55 lần 55 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 11 lần 29 lần 46 lần 85 lần
  1 12 lần 11 lần 29 lần 48 lần 85 lần
  2 7 lần 20 lần 33 lần 42 lần 96 lần
  3 6 lần 20 lần 33 lần 25 lần 96 lần
  4 11 lần 12 lần 23 lần 46 lần 80 lần
  5 9 lần 12 lần 23 lần 42 lần 80 lần
  6 9 lần 8 lần 16 lần 43 lần 71 lần
  7 3 lần 8 lần 16 lần 35 lần 71 lần
  8 9 lần 17 lần 34 lần 43 lần 85 lần
  9 8 lần 17 lần 34 lần 35 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 10 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so