• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 31 lần 31 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 31 lần 31 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 11 lần 21 lần 39 lần 77 lần
  1 3 lần 11 lần 21 lần 32 lần 77 lần
  2 10 lần 10 lần 23 lần 47 lần 75 lần
  3 9 lần 10 lần 23 lần 36 lần 75 lần
  4 7 lần 18 lần 31 lần 31 lần 82 lần
  5 8 lần 18 lần 31 lần 44 lần 82 lần
  6 14 lần 11 lần 26 lần 56 lần 73 lần
  7 5 lần 11 lần 26 lần 43 lần 73 lần
  8 11 lần 11 lần 18 lần 47 lần 69 lần
  9 8 lần 11 lần 18 lần 30 lần 69 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so