• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 14 lần 14 lần 33 lần 33 lần
  1 14 lần 14 lần 14 lần 33 lần 33 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 2 lần 6 lần 18 lần 29 lần 71 lần
  1 8 lần 6 lần 18 lần 35 lần 71 lần
  2 5 lần 15 lần 23 lần 38 lần 65 lần
  3 7 lần 15 lần 23 lần 39 lần 65 lần
  4 10 lần 8 lần 24 lần 40 lần 72 lần
  5 10 lần 8 lần 24 lần 43 lần 72 lần
  6 4 lần 15 lần 28 lần 38 lần 85 lần
  7 10 lần 15 lần 28 lần 48 lần 85 lần
  8 7 lần 14 lần 27 lần 38 lần 82 lần
  9 18 lần 14 lần 27 lần 57 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so