• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 19 lần 19 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 19 lần 19 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 20 lần 35 lần 50 lần 89 lần
  1 6 lần 20 lần 35 lần 51 lần 89 lần
  2 3 lần 10 lần 24 lần 29 lần 92 lần
  3 19 lần 10 lần 24 lần 63 lần 92 lần
  4 6 lần 3 lần 12 lần 38 lần 64 lần
  5 10 lần 3 lần 12 lần 35 lần 64 lần
  6 4 lần 33 lần 56 lần 26 lần 95 lần
  7 8 lần 33 lần 56 lần 35 lần 95 lần
  8 7 lần 10 lần 18 lần 35 lần 91 lần
  9 8 lần 10 lần 18 lần 43 lần 91 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so