Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 25 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 25 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 14 lần 17 lần 30 lần 73 lần
1 8 lần 14 lần 17 lần 25 lần 73 lần
2 6 lần 12 lần 13 lần 32 lần 65 lần
3 9 lần 12 lần 13 lần 31 lần 65 lần
4 10 lần 12 lần 16 lần 29 lần 77 lần
5 9 lần 12 lần 16 lần 35 lần 77 lần
6 9 lần 16 lần 18 lần 34 lần 63 lần
7 4 lần 16 lần 18 lần 23 lần 63 lần
8 9 lần 18 lần 18 lần 32 lần 72 lần
9 9 lần 18 lần 18 lần 26 lần 72 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc