• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 34 lần 34 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 34 lần 34 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 17 lần 31 lần 41 lần 80 lần
  1 6 lần 17 lần 31 lần 44 lần 80 lần
  2 14 lần 14 lần 22 lần 46 lần 82 lần
  3 4 lần 14 lần 22 lần 42 lần 82 lần
  4 12 lần 17 lần 30 lần 47 lần 96 lần
  5 6 lần 17 lần 30 lần 38 lần 96 lần
  6 8 lần 14 lần 34 lần 31 lần 92 lần
  7 6 lần 14 lần 34 lần 43 lần 92 lần
  8 6 lần 14 lần 31 lần 34 lần 90 lần
  9 6 lần 14 lần 31 lần 39 lần 90 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 03 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so