• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 54 lần 54 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 54 lần 54 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 7 lần 15 lần 31 lần 70 lần
  1 9 lần 7 lần 15 lần 42 lần 70 lần
  2 8 lần 11 lần 29 lần 42 lần 89 lần
  3 10 lần 11 lần 29 lần 44 lần 89 lần
  4 9 lần 13 lần 25 lần 54 lần 83 lần
  5 7 lần 13 lần 25 lần 43 lần 83 lần
  6 6 lần 20 lần 34 lần 36 lần 87 lần
  7 7 lần 20 lần 34 lần 33 lần 87 lần
  8 10 lần 16 lần 34 lần 45 lần 93 lần
  9 12 lần 16 lần 34 lần 35 lần 93 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so